Kata – rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki. Są to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania.  Kata są bardzo ważną częścią programów nauczania dla wielu sztuk i sportów walki, a dla niektórych, zwłaszcza tych, gdzie kontakt broni z ciałem przeciwnika stanowiłby realne zagrożenie, stanowią ćwiczenia podstawowe.

Kata podstawowe

juji kata
kihon sono ichi

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

BIAŁY PAS
Taikyoku sono ichi
Taikyoku sono ni
Sokugi Taikyoku sono ichi

POMARAŃCZOWY PAS – poprzednie plus
Taikyoku sono san

Sokugi
Taikyoku sono ni

Sokugi
Taikyoku sono san

NIEBIESKI PAS – poprzednie plus
Pinian sono ichi

Pinian
sono ni

Sanchin

ŻÓŁTY PAS – poprzednie plus
Pinian
sono san

Pinian
sono yon

Yantsu

Tzuki no kata

ZIELONY PAS – poprzednie plus
Pinian
sono go

Taikyoku sono ichi Ura

Taikyoku sono ni Ura

Taikyoku sono san Ura

Gieksai dai

Tekki sono ichi


BRĄZOWY PAS + poprzednie plus

Pinian sono ichi ura

Pinian
sono ni ura

Pinian sono san ura

Pinian sono yon ura

Pinian sono go ura

Tensho

Saifa

Gieksai sho

Tekki sono ni

pinian sono ni

pinian sono go

Tsukino kata