fbpx

Program miejski „Bezpieczna kobieta”

Samoobrona dla kobiet (1)2
09 wrz

Se3rdecznie zapraszamy na zajęcia z samoobrony w ramach programu realizowanego z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji miasta Katowice.

Zajęcia będą się odbywały od 13 września do 15 października w salce MOSIR ul Józefowska 40.

Poniedziałki w godz. 17:30-18:30

Kurs jest rodzajem specjalistycznego treningu dla kobiet. Pozwala on wszystkim uczestniczkom naszych zajęć w sposób prosty i naturalny opanować strach wywołany brutalnością napadu, kształtując podstawowe nawyki obronne.

Metodyka kursu zaprojektowana jest specjalnie dla kobiet. Szkolenie rozpoczyna się od nauki rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Uczestniczki uczą się reagować stosownie do poziomu zagrożenia
i w miarę postępów rozwiązywania konfliktów poprzez fizyczną i słowną samoobronę.

Zdobyte na kursie doświadczenia można doskonalić na treningach KARATE dla kobiet, które łączą naukę technik oraz aspektów samoobrony z treningiem siłowo – wydolnościowym i ogólną poprawą kondycji fizycznej.

Samoobrona dla kobiet (1)

Program „Bezpieczna kobieta”

Cele:

 1. Przedstawienie możliwości uniknięcia napaści lub zwiększenia szansy obrony przez profilaktykę oraz znajomości podstaw psychologicznych z nią związanych
 2. Przedstawienie możliwości zwiększenia szansy obrony w sytuacjach , w których nie można wykorzystać innej formy działania.

Zadania:

 1. Zapoznanie z podstawami prawnymi samoobrony.
 2. Zapoznanie z podstawami psychologicznymi związanymi z typowymi sytuacjami zagrożenia.
 • Zapoznanie z profilaktyką i sposobami zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia.
 1. Przedstawienie wielu różnorodnych możliwości obrony w przypadku bezpośredniej napaści.
 2. Zapoznanie z najprostszymi i teoretycznie najskuteczniejszymi sposobami obrony.
 3. Kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych przydatnych w samoobronie oraz praktycznej umiejętności obrony w typowych sytuacjach ataku
 • Pierwsza pomoc po zastosowaniu skutecznej obrony

Kompetencje prowadzącego

Własne doświadczenia 18 lat treningu Karate Kyokushin ( ful kontaktowego)

5 letnie prowadzenie zajęć i wspólne treningi z osobami posiadającymi stopnie mistrzowskie we Wschodnich Sztukach Walki.

Prowadzenie zajęć i wspólne treningi z Ratownikami Medycznymi,  przedstawicielami policji pracownikami ochrony

Kompetencje uzyskane po zajęciach

 1. Teoretyczna znajomość zagadnienia obrony koniecznej i jej zakres.
 2. Teoretyczna znajomość typowych miejsc oraz sytuacji powodujących zagrożenie oraz typowych reakcji na zagrożenie.
 • Teoretyczna znajomość typowych ataków w typowych sytuacjach
 1. Postępowanie prewencyjne
 2. Znajomość zasad postępowania w samoobronie.
 3. Znajomość sposobów obrony w konkretnych sytuacjach ataku.
 • Opanowanie podstawowych nawyków ruchowych przydatnych w samoobronie.

Zagadnienia teoretyczne przeprowadzane na kursie

 1. Zasady dyscypliny i środki ostrożności w czasie zajęć samoobrony
 2. Walka wręcz , samoobrona a obrona konieczna
 3. Znaczenie znajomości samoobrony i zasad jej stosowania
 4. Obrona konieczna jej zakres i czas trwania
 5. Zasady postępowania w samoobronie
 6. Typowe przyczyny napaści
 7. Sposoby unikania sytuacji zagrożenia dotyczące własnego zachowania oraz ubioru
 8. Najczęściej występujące sposoby napadów
 9. Typowe reakcje oczekiwane przez napastnika od osób napadniętych
 10. Taktyka i zasady zachowania się w czasie napadu:

wykorzystanie własnej sprawności i otoczenia lub jego znajomości w celu samoobrony

wprowadzanie przeciwnika w błąd w samoobronie

sposoby naruszania równowagi psychicznej przeciwnika

sposoby wykorzystania przedmiotów codziennego użytku w celu samoobrony

zasady obrony w sytuacji bezpośredniego ataku

Podstawowe nawyki i umiejętności niezbędne do możliwości wykonania obrony:

upadki kontrolowane ,

przetoczenia ,

pady zejścia z linii ataku

blokowanie uderzeń

uwalnianie się z chwytów za ręce

zasady wykonywania dźwigni

podcięcia i rzuty

techniki nożne stopujące atak

techniki nożne wspomagające inne formy obrony

Podstawowe formy obrony:

uwalnianie się z obchwytów

obezwładnianie dźwignią na rękę

obezwładnianie dźwignią na tułów

obezwładnianie w niskiej pozycji

obrona przed duszeniem

obrona przed uderzeniem ręką

obrona przed uderzeniem nogą

chwyty transportowe

obrona przed uderzeniem pałką

obrona przed uderzeniem nożem

obrona przed zagrożeniem bronią palną

 

 

 

Uwagi o realizacji

Program opracowany został w celu realizacji w systemie zajęć sportowych
Zajęcia powinny odbywać się na sali gimnastycznej w formie ćwiczeń opartych na podbudowie teoretycznej.
Grupy ćwiczebne nie powinny przekraczać ilości 20 osób.
Zagadnienia teoretyczne powinny być omawiane i przypominane przez cały okres kształcenia.
Kształcenie powinno przebiegać z naciskiem na poszerzanie sprawności fizycznej o dodatkowe nawyki ruchowe specyficzne dla samoobrony.
Zajęcia powinny odbywać się minimum jeden raz w tygodniu w formie zajęć treningowych po 2godziny lekcyjne.

Materiał teoretyczny kontrolowany powinien być w formie wypowiedzi ustnych lub prac pisemnych, materiał praktyczny sprawdzany w formie wykonania obowiązkowych ćwiczeń z uwzględnieniem:

– znajomości i zachowania struktury wymaganych ruchów

–  płynności i skuteczności wykonania poszczególnych elementów

– nawyków ruchowych (wykonanie w zmiennych warunkach niespecyficznych

Podstawowe środki dydaktyczne:

materace gimnastyczne lub specjalna mata

tarcze ochronne do kopnięć

tarcze do uderzeń ręcznych

sprzęt ochronny: ochraniacze rąk, nóg, tułowia, głowy

makiety broni białej i palnej

kije, pałki, pałki piankowe, pałki teleskopowe

sprzęt gimnastyczny i lekkoatletyczny do wspomagania rozwoju fizycznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *